Om Dansukker

Dansukker – en favoritt blant forbrukerne

Nordic Sugars forbrukerprodukter har siden 2000 vært solgt under det samme varemerket, Dansukker, i både Norden og de baltiske landene. I disse markedene med rundt 30 millioner forbrukere står Dansukker for høy kvalitet og et bredt produktutvalg. I markedsføringen vår legger vi stor vekt på å inspirere forbrukerne, og vi utvikler sortimentet vårt i takt med endringer i folks forbruksvaner. Vi tilbyr regionalt produsert sukker fra sukkerroer, men også rørsukker fra land som Malawi og Paraguay. Vi tilbyr økologiske produkter og Fairtrade-produkter, og arbeider målbevisst med å innfri kundenes og forbrukernes krav til blant annet næringsmiddelsikkerhet, virksomhetsetikk og miljøhensyn.