Fra topp til bit

Sukkertopper – den opprinnelige formen for sukker

Sukkertopper er den opprinnelige måten å produsere sukker på og den reneste formen for sukker. Sukkertopper ble fremstilt av rent rørsukker som ble helt ned i en kremmerhusliknende form med et lite hull i bunnen, slik at overskytende væske kunne renne ut. Deretter hang det til tørk et par uker, inntil krystallene hadde satt seg.


Former

Tilbake i Persia benyttet man uthulte bambusrør som former til å tørke sukkeret i, men fra Egypt kjenner vi sukkertoppformer av glass, og kineserne var de første til å bruke leirformer. I Europa benyttet man i mange år tre, før man gikk over til leire. Men både leire og tre er ganske skrøpelige materialer, så da industrien gjorde sitt inntog, ble formene i stedet fremstilt av stål eller sink. På siden av formen var det en slags ”spenne”, slik at man etter tørkingen problemfritt kunne åpne formen og fjerne sukkertoppen. 

 
Sukkertopper på over 10 kilo

Sukkertoppene veide mellom 5 og 15 kilo, noe som naturligvis var altfor mye for den enkelte forbruker – og også altfor dyrt. Derfor knekket man stykker av etter behov. Riktignok var de store sukkertoppene ganske vanskelige å håndtere, og da man likevel hugget dem i stykker i butikkene, fant man senere ut at man kunne skjære toppene i skiver, noen som forenklet håndteringen av dem – både for kjøpmennene og kundene.

 
Industrialiseringen og sentrifugeringen

Omkring år 1900 ble sentrifugen introdusert. Dette gjorde at man var i stand til å tørke sukkermassen hurtigere. I stedet for å henge sukkertoppene til tørk i tørkerom, ble de plassert i en sentrifuge, hvorpå de ble slynget rundt – stadig i de kremmerhusliknende formene som tidligere. Når tørkingen var ferdig, ble sukkertoppene tatt ut av formene og pakket.


Stans i produksjonen

Man sluttet å produsere sukkertopper både i Danmark og Sverige rundt 1940. I stedet var man begynt å findele sukkeret – det er dette vi i dag kjenner som vanlig sukker. Helt frem til 1955 veide kjøpmannen sukkeret i løs vekt. Først etter 1955 begynte man å få sukker i to kilos pakker, slik vi kjenner det i dag.


Man kan fremdeles kjøpe sukkertopper noen steder. De er, til sammenlikning med tidligere tider, på ca. 250 gram og importeres fra Tyskland.
 
[Kilder: Gertrud Helgesson fra Sukkermuseet i Arlö og Erik Jørgensen fra Sukkermuseet i Nakskov.]