Slik fremstilles sukker av sukkerroer


 

Levering av sukkerroer. Når roene høstes inn, transporteres de til sukkerfabrikken.


Prøvetaking. Ved ankomst tas det stikkprøver av roene. Mengden rene roer og sukkerinnholdet i roene avgjør hvor mye sukkerdyrkeren får betalt.


Roene vaskes. Roene veies inn og tippes deretter over på et planlager. Fra lageret transporteres roene inn i roevasken hvor stein og grus renses bort.

 


 


 

Roene strimles. For at sukkeret skal kunne utvinnes, strimles roene til pommes frites-liknende stykker.


Sukkeret utvinnes. For å få sukkeret ut fra roene, siktes stykkene gjennom vann som holder 70 grader. Av de utlakede stykkene, roemassen, lages bl.a. dyrefôr.

 


 


 

Sukkersaften renses. Den varme sukkersaften, råsaften, inneholder ca. 15 prosent sukker, men også 1–2 prosent urenheter (ikke-sukker) som må fjernes. Dette gjøres ved hjelp av kalk.

 


 


 

Tynnsaften kokes til tykksaft. Sukkersaften, som nå er en tynn, lysegul væske, kalles tynnsaft. I et inndampningsapparat kokes vannet bort slik at saften blir tykkere. Nå kalles saften tykksaft og inneholder ca. 70 prosent sukker.


Krystallisering. Tykksaften pumpes videre til store kokestasjoner. Under krystalliseringen dannes det små sukkerkrystaller i saften.

 


 


 

Sentrifugering. Den tykke, brune saften, som nå kalles fyllmasse, sentrifugeres. I sentrifugen skilles det hvite sukkeret fra den brune sirupen. Sirupen går tilbake til kokestasjonen og kokes igjen inntil det ikke er mer sukker igjen å utvinne.
 

Melasse. Det produktet som til slutt er igjen og hvor sukkerinnholdet er for lavt til å utvinnes, kalles melasse. Melassen brukes i fremstillingen av dyrefôr, gjær og sprit.

 


 


 

Klart til bruk. Til slutt tørkes sukkeret og lagres i silo. Når roekampanjen er slutt, er siloene helt fulle, men de kommer til å tømmes i løpet av året når sukkeret selges til butikker, industrien og til eksport.