Bærekraftig dyrking og produksjon - Dansukker

Bærekraftig dyrking og produksjon

Bærekraftig dyrking og produksjon

Bærekraftig dyrking og produksjon

Sukkerbeten er fra natur av en miljøvennlig grøde. Under sukkerutvinningen blir vannet i betene brukt om igjen, og hva er igjen av sukkerroer som for eksempel betemasse og melasse blir til verdifullt dyrefôr. Våre Fairtrade-sertifiserte rørsukkerprodukter kommer fra Sør-Amerika og Afrika.

Næring fra jorden, energi fra solen

Næring fra jorden, energi fra solen

Med lange røtter som kan strekke seg hele to meter ned i bakken, utnytter sukkerbetene effektivt næringsstoffene som finnes i jorden. Dermed reduseres behovet for gjødsling. Bladene til sukkerbeten fungerer som solfangere, og omdanner solenergi til sukker.

Sukkerbeter bidrar dessuten til mer effektiv utnyttelse av jordbruksarealet. Betene dyrkes i vekselbruk, og fortsetter å vokse utover høsten, etter at andre grøder er høstet. Ved å dyrke sukkerbeter på en åker som ellers brukes til korn, kan man på naturlig vis redusere mengden ugress og forebygge plantesykdommer.

Hele beten kommer til nytte

Hele beten kommer til nytte

Sukkerbeten inneholder ca. 16 % sukker, og har – i likhet med mange andre vekster – et høyt vanninnhold (rundt 75 %). Under sukkerutvinningen går det med en hel del vann, men heldigvis kan vi bruke nettopp det vannet som finnes i betene. Vi bruker om igjen vanninnholdet i sukkerbeten opptil 20 ganger, og har dermed en produksjon som er 90 % selvforsynt på vann.

Når sukkeret er trukket ut av sukkerbetene, sitter vi igjen med en fiberrik betemasse som etter tørking og pressing brukes i en rekke ulike typer dyrefôr. Melassen er den seige sirupen som blir igjen på det siste trinnet av produksjonen, når de rene sukkerkrystallene dannes. Melasse brukes som velsmakende og energirikt foder for blant annet kyr og hester.

Du kan lese mer om arbeidet vårt for bærekraft på sustainability.nordzucker.com

Ø-merket og Fairtrade-merking

Ø-merket og Fairtrade-merking

Mange tror at det ikke er noen forskjell på sukkeret som finnes i sukkerbeter og sukkerrør, og at de to grødene gir identisk sluttprodukt. (Det såkalte råsukkeret utmerker seg imidlertid ved at sukkerkrystallene inneholder mindre sukkervæske etter produksjonen, og dermed får en brun farge).

Dansukkers økologiske produkter er fremstilt av rørsukker fra Afrika og Sør-Amerika. Forskjellen mellom de økologiske og de vanlige sukkerproduktene våre ligger i dyrkingen. Ved økologisk dyrking henter jorden næringen sin fra naturlig gjødsel, og alt ugress fjernes kun manuelt. Økologisk produksjon av sukkerbeter er akkurat nå under utvikling i Danmark, Tyskland og Litauen, og vi håper å snart kunne tilby disse produktene også i Sverige.

Dansukkers sortiment omfatter også Fairtrade-merkede sukkerprodukter fra avlinger i Paraguay, Malawi og Mauritius. Når du kjøper varer med Fairtrade-merket, bidrar du til bedre arbeidsvilkår og tryggere sosiale forhold for produsenter og arbeidere i noen av de fattigste delene av verden.

Penger til hus, brønner og skoler

Penger til hus, brønner og skoler

Mer enn 60 000 sukkerdyrkere i 19 land har valgt å slutte seg til Fairtrade. Ett eksempel er Kashintula Cane Growers, som er et kooperativ bestående av 700 sukkerdyrkere i Malawi. Takket være Fairtrade-premien har flesteparten av disse dyrkerne fått mulighet til å flytte fra leirhus til teglsteinshus med tilgang til strøm. Kooperativet har kunnet investere i nye brønner for å sikre vann til dyrkerne, og det har blitt kjøpt inn maismel for å sikre at familiene har mat også i de verste tørkeperiodene.

Fairtrade-premien har i tillegg gjort det mulig for kooperativet å innrette en ny skole for årstrinn 1–8. Med den nye skolen har barna langt kortere skolevei og tilgang til datamaskiner. Kooperativet planlegger også å bygge en egen jenteskole for årstrinn 7.–9. for å redusere antall barneekteskap og graviditeter i ung alder.

Les mer om Fairtade-merket sukkerdyrking

Foto: Fairtrade Sverige

;